PROŠLI KAMPOVI

Prvi letnji kamp za decu u Avantura parku je održan davne 2013. godine.
Tada smo započeli tradiciju, koja se ponavlja svakog letnjeg raspusta.
Kroz naš kamp je prošlo više od 200 kampovaca iz raznih krajeva sveta.