CAMP NO COMP 2016 - Smene

Svaka smena počinje : 

  • ponedeljkom ujutru u 7:00 (kad roditelji dovode decu),

Svaka smena se završava : 

  • nedeljom posle podne u 17:00 (kad roditelji dolaze po decu). 

 CAMP NO COMP 2017 sadrži 4 sedmodnevne smene:

  • 17.07.-23.07.
  • 24.07.-30.07.
  • 31.07.-6.08.
  • 7.08.-13.08.

*   Prilikom dolaska u kamp (ponedeljak), deca zadužuju opremu koja im koristi za boravak u kampu, prilikom odlaska iz kampa, deca razdužuju opremu koju (nedelja)