Enter Title

Sportsko - rekreativni sadržaji:

Svakodnevni :

§  Prepreke na drveću, 1-2 sata

§  Trčanje po trim stazi i jutarnja gimnastika, 1 sat

§  Igre u jezeru (u zavisnosti od vremenskih uslova), 2 sata           

§  Trim poligon, slackline i veštačka stena, 1 sat

§  Funn games, 1-2 sata

Povremeni (jednom nedeljno) :

§  Višeboj, 2 sata

§  Gađanje u metu sa paintball puškom, 2 sata

§  Orijentiring, 2 sata

§  Hodanje na štulama, 1 sat

§  Srednjevekovno mačevanje i streličarstvo, 2 sata

§  Istraživanje skrivenih delova Ade, 2 sata

§  Potraga za blagom, 2 sata

§  Igre bez granica, 2 sata

Edukativni sadržaji :

§  Višeboj, 2 sata

§  Dizanje šatora - jednom nedeljno, 2 sata

§  Vezivanje čvorova - dva puta nedeljno, 2 sata

§  Loženje logorske vatre - svaki dan u večernjim satima

§  Edukacija o ishrani u prirodi - jednom nedeljno, 1 sat

§  Pravljenje improvizovanog filtera za vodu - jednom nedeljno, 1 sat

§  Pravljenje improvizovanih skloništa - jednom nedeljno, 1 sat

§  Orijentacija u prirodi - jednom nedeljno, 1 sat

§  Prva pomoć - jednom nedeljno, 1 sat

§  Ekologija - jednom nedeljno, 1 sat

§  Kuvanje - jednom nedeljno, 1 sat

§  Astronomija - jednom nedeljno, 1 sat

§  Edukacija o opasnostima od bolesti zavisnosti - jednom nedeljno, 1 sat

§  Edukacija o biljkama i životinjama - jednom nedeljno, 1 sat

§  Ponašanje u prisustvu nepoznatih životinja - jednom nedeljno, 1 sat

§  Ponašanje u urbanoj sredini, u slučaju:

§  požara

§  poplave

§  saobraćajne nesreće

§  zemljotresa

§  provale stana

§  zaglavljivanja u liftu itd. - jednom nedeljno, 1 sat 

Kulturno - zabavni sadržaji:

§  Muzička i glumačka sekcija - svakog dana, 1 sat

§  Vajanje - jednom nedeljno, 1 sat

§  Kvizovi - 2-3 puta nedeljno, 1 sat

§  Žurka oko logorske vatre - svako veče, 1 sat

Takođe, deci stoje na raspolaganju i fakulativni izleti.