CAMP NO COMP - Cena i popust


Cena kampa je 200 € (po srednjem kursu NBS na dan uplate, u dinarskoj protivvrednosti).

Uplatom se rezerviše mesto u kampu, a najkasnije do kraja maja se određuje u kojoj smeni

će dete boraviti u kampu. Iznos mora biti islpaćen najkasnije 7 dana pre početka kampa 

(ukoliko ima slobodnih mesta). Ako dete boravi u kampu duže od jedne smene, ima popust 

od 10% za svaku sledeću smenu. Svako sledeće dete iz iste porodice ima pravo na popust 

od 10% na osnovnu cenu kampa. Prilikom uplate roditelji/staratelji dobijaju overenu 

priznanicu koju treba čuvati do početka smene i doneti je prilikom dovođenja deteta u kamp.


U cenu kampa su uračunati:


  • aktivnosti iz programa
  • ishrana (sveže kuvana hrana sa mnogo povrća i mesa)
  • smeštaj (šator, vreća, podloška, jastuk, posteljina, baterijska lampa)
  • instruktorski nadzor 24 sata dnevno
  • godišnjak u elektronskoj formi
  • majica i kačket

U slučaju da odustanete od kampa, novac će se rasporediti na sledeći način:


  • 40 dana pred početak smene :   25% od celokupne vrednosti smene kampa se zadržava
  • 30 dana pred početak smene :   50% od celokupne vrednosti smene kampa se zadržava
  • 20 dana pred početak smene :   75% od celokupne vrednosti smene kampa se zadržava
  • 10 dana pred početak smene : 100% od celokupne vrednosti smene kampa se zadržava 

U slučaju prekida boravka deteta u kampu uplaćena sredstva neće biti vraćena. 

Izuzetak je ako prekid boravka deteta uzrokuje osoblje kampa, a da je pri tome dete 

ispoštovalo sva pravila kampa. Ukoliko se neko od dece razboli (visoka temperatura 

i sl.) a da to nije masovna pojava, i zbog toga mora da prekine boravak u kampu, ima 

mogućnost da sve propuštene dane nadoknadi u nekoj drugoj smeni, u kojoj bude bilo

mesta. U slučaju nepredviđenih okolnosti, zadržavamo sva prava izmene programa

ili otkazivanja kampa, pri čemu vršimo kompletan povraćaj svih uplaćenih sredstava.

 

Prijave i rezervacije su u toku.