CAMP NO COMP 2015 - Aktivnosti


Sportsko - rekreativni sadržaji:


Svakodnevni:


 • Prepreke na drveću, 1-2 sata
 • Trčanje po trim stazi i jutarnja gimnastika, 1 sat
 • Igre u jezeru (u zavisnosti od vremenskih uslova), 2 sata           
 • Trim poligon, slackline i veštačka stena, 1 sat
 • Funn games, 1-2 sata

Povremeni (jednom nedeljno):


 • Višeboj, 2 sata
 • Gađanje u metu sa paintball puškom, 2 sata
 • Orijentiring, 2 sata
 • Hodanje na štulama, 1 sat
 • Srednjevekovno mačevanje i streličarstvo, 2 sata
 • Istraživanje skrivenih delova Ade, 2 sata
 • Potraga za blagom, 2 sata
 • Igre bez granica, 2 sata

Edukativni sadržaji: • Višeboj, 2 sata
 • Dizanje šatora - jednom nedeljno, 2 sata
 • Vezivanje čvorova - dva puta nedeljno, 2 sata
 • Loženje logorske vatre - svaki dan u večernjim satima
 • Edukacija o ishrani u prirodi - jednom nedeljno, 1 sat
 • Pravljenje improvizovanog filtera za vodu - jednom nedeljno, 1 sat
 • Pravljenje improvizovanih skloništa - jednom nedeljno, 1 sat
 • Orijentacija u prirodi - jednom nedeljno, 1 sat
 • Prva pomoć - jednom nedeljno, 1 sat
 • Ekologija - jednom nedeljno, 1 sat
 • Kuvanje - jednom nedeljno, 1 sat
 • Astronomija - jednom nedeljno, 1 sat
 • Edukacija o opasnostima od bolesti zavisnosti - jednom nedeljno, 1 sat
 • Edukacija o biljkama i životinjama - jednom nedeljno, 1 sat
 • Ponašanje u prisustvu nepoznatih životinja - jednom nedeljno, 1 sat
 • Ponašanje u urbanoj sredini, u slučaju:
  • požara
  • poplave
  • saobraćajne nesreće
  • zemljotresa
  • provale stana
  • zaglavljivanja u liftu itd. - jednom nedeljno, 1 sat

Kulturno - zabavni sadržaji:


 • Muzička i glumačka sekcija - svakog dana, 1 sat
 • Vajanje - jednom nedeljno, 1 sat
 • Kvizovi - 2-3 puta nedeljno, 1 sat
 • Žurka oko logorske vatre - svako veče, 1 sat